Apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.

Zgodnie z coroczną tradycją naszej szkoły włączamy się w państwowe święta patriotyczne i religijne, które nierozerwalnie łączą się z wychowaniem do najwyższych wartości:  Bóg   Honor   Ojczyzna.

10 listopada 2022 roku na boisku szkolnym odbyła się uroczystość, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Galę rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych. Asystę honorową pocztów sztandarowych tworzył Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica, Poczet Sztandarowy Batalionów Chłopskich Oddziału w Karczewie, Poczet Sztandarowy Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Poczet Sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa-Powiat Koło Nr 4 „Fromczyn” w Otwocku. Dowódca uroczystości, uczeń Łukasz Kozłowski, złożył meldunek Dyrektor szkoły, pani Apolonii Żołądek, która dokonała przeglądu uczniów klas mundurowych. Następnie podniesiono flagę państwową. Punktualnie o godzinie 12.00 zebrani odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Przypomniano  obecnym historię Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego 11 listopada od 1937 roku zgodnie z uchwałą przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej kolejności z sygnałem „Werble”,  uczeń Konrad Siwek, odczytał Niepodległościowy Apel Pamięci. Minutą ciszy uczczono poległych bohaterów, dzięki którym możemy żyć w wolnej Ojczyźnie oraz odegrano sygnał „Śpij, kolego”. Delegacja uczniów wraz z panią Dyrektor  złożyła wiązankę kwiatów  przed kamieniem  z inskrypcją na złotej tablicy i „dębem wolności”, które zostały ufundowane na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 roku. Ostatnim punktem uroczystości był pokaz musztry paradnej , który wywołał aplauz, uznanie i podziw publiczności. Odprowadzenie pocztów sztandarowych i kompanii honorowej przy „Marszu niezłomnych” zakończyło patriotyczny apel szkolny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *