Praktyka zawodowa

Uczniowie naszej szkoły poza kształceniem ogólnym realizują praktykę zawodową, zgodnie z wybranym zawodem. Zajęcia klas gastronomicznych i hotelarskich odbywają się w restauracjach lub hotelach, gdzie doświadczeni opiekunowie praktyk doskonalą umiejętności zawodowe uczniów. Zakłady te wyposażone są w nowoczesne urządzenia, które bardzo dobrze nadają się do nauki zawodu, uczniowie poznają procesy technologiczne produkcji gastronomicznej i nabywają doświadczenie przydatne w pracy zawodowej. Podczas pracy w zakładzie mają oni możliwość wykorzystać teoretyczną wiedzę nabytą w szkole.

W trakcie zajęć praktycznych młodzież doskonali swoje umiejętności:

  • organizacji imprez okolicznościowych, bankietów, uroczystości weselnych;
  • obsługi konsumentów;
  • sporządzania posiłków;
  • pracy w pionie hotelowym recepcja, room-service;
  • w hotelach: Westin, Sheraton, Victoria, Z hotel, Marriott, Ibis, Holiday Inn, Hilton czy Boss.

Klasy ekonomiczne odbywają praktykę zawodową w placówkach, które przygotowują ich do przyszłej pracy. Podczas pracy w zakładzie mają oni możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy nabytej w szkole. Uczniowie kształcą się między innymi w bankach, Urzędach Skarbowych, biurach rachunkowych, placówkach prowadzących działalność gospodarczą.