Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Technikum nr 1 Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1

31 października 2022 r.
27 stycznia 2023 r.
2 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
8 maja 2023 r.
7 czerwca 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
16 czerwca 2023 r.
22 czerwca 2023 r.