Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

TechnikumBranżowa Szkoła I Stopnia Nr 1