Biblioteka

W Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku funkcjonuje biblioteka szkolna, wyposażona w bogaty i różnorodny księgozbiór. Pełni ona funkcję głównej, interdyscyplinarnej pracowni szkoły, w której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy i samodzielnie uczą się zdobywać wiedzę.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek: 8.00 – 16.00
Środa: 8.00 – 15.00
Czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: 8.00 – 15.00

Kompetentna kadra bibliotekarska wspiera działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły poprzez:
-rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów,
-przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci bibliotek publicznych i naukowych,
-kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie wiedzy humanistycznej uczniów,
-analizowanie aktywności czytelniczej uczniów i otaczanie opieką młodzieży stroniącej od książki i biblioteki,
-pomoc uczniom szczególnie zdolnym,
-udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
-pomaganie nauczycielom w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.

Zbiory biblioteczne:
Zbiory naszej biblioteki stanowią: ponad 26 000 woluminów( w tym: szeroki zestaw lektur szkolnych, literatura piękna, popularnonaukowa oraz audiobooki), a także bogaty księgozbiór podręczny (w tym: encyklopedie, słowniki, atlasy). W miarę możliwości finansowych szkoły zbiory te uzupełniane są o kolejne, ciekawe nowości wydawnicze i multimedia.

Czytelnia

W czytelni udostępnia się użytkownikom cały księgozbiór biblioteczny. Odbywają się tutaj zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz lekcje zastępcze z nauczycielami przedmiotu.
Przyjazna atmosfera panująca w bibliotece, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice sprzyja wyzwalaniu indywidualnych zainteresowań i pogłębianiu wiedzy. Prenumerujemy następujące tytuły gazet i czasopism m.in.: Gazeta Wyborcza, Biblioteka w Szkole, Ja, my oni – poradnik psychologiczny, Horyzonty anglistyki, Linia Otwocka, Hotelarstwo, Polityka, Głos Nauczycielski.

Wydarzenia biblioteczne

Biblioteka szkolna tworzy możliwości indywidualnego rozwoju uczniów. Co roku organizowane są akcje i uroczystości związane z książką i wydarzeniami kulturalnymi (m.in.: Narodowe Czytanie, Jak nie czytam, jak czytam?, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek). Imprezy te cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli. Ponadto stwarzają możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, jak też pobudzają kreatywność społeczności uczniowskiej.

Regulamin biblioteki

Regulamin korzystania wypożyczalni i czytelni:
1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na miesiąc.
4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad , konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu prosić o jego prolongatę.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki i innych materiałów należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie.
8. Wszystkie książki i inne materiały powinny być zwrócone do biblioteki pod koniec roku szkolnego.
9. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą zastosowanie sankcji finansowych.
10. W bibliotece i czytelni nie wolno spożywać posiłków i należy zachowywać się cicho.
11. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.

Regulamin pracowni multimedialnej:
1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać uczniowie naszej szkoły w godzinach pracy biblioteki.
2. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
3. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy wpisać się do Zeszytu odwiedzin ICIM.
4. Nie wolno zmieniać ustawień, wgrywać programów oraz dokonywać zmian technicznych w sprzęcie komputerowym.
5. Osoba korzystająca ze sprzętu materialnie odpowiada za jego uszkodzenie.
6. Za naruszenie regulaminu czytelnik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z pracowni multimedialnej na okres miesiąca.
7. W pracowni multimedialnej obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Katalog Online

Blog biblioteki poniżej

https/bibliotekazseg.blogspot.com link zewnętrzny