Rekrutacja

Link do rekrutacji dla kandydata: https://otwock.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

UWAGA!

Wydrukowany z systemu wniosek składamy tylko do szkoły pierwszego wyboru!!!

Wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć:
a) w formie papierowej – kandydaci składają wniosek wraz z załącznikami wydrukowanymi z systemu, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów. Dokumenty składamy w zaklejonej kopercie, z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego numerem logowania w systemie elektronicznego naboru i numerem telefonu rodzica – do skrzynki podawczej wystawionej w szkole.
b) w formie elektronicznej – scan wniosku i załączników lub zdjęcie wniosku i załączników na adres email naszej szkoły (jeżeli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru!): rekrutacja@zseg.edu.pl