Technik technologii żywności

Technikum Nr 1

Zawód: technik technologii żywności oraz technik technologii żywności – innowacja pedagogiczna – MANAGER ZDROWEJ ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Klasa 1d

• nauka w szkole trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe;
• uczniowie zdobywają kwalifikacje z zakresu:
– produkcji wyrobów cukierniczych
– organizacji i nadzoru produkcji wyrobów spożywczych
• absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej, restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Innowacja pedagogiczna jest uzupełnieniem „Programu nauczania dla zawodu technik technologii żywności 314403 o strukturze przedmiotowej”. Program nauczania dla zawodu technik technologii żywności jest uzupełniony o 2 przedmioty autorskie: podstawy zarządzania oraz towaroznawstwo i ocena jakości żywności.
W zakresie tych przedmiotów uczeń zdobędzie podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością żywności, prowadzenia działalności przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz zdobędzie umiejętności kierowania ludźmi oraz ogólną wiedzę na temat właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki, cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
Uczeń po zrealizowaniu tych przedmiotów będzie przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy odnośnie rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej managera.

Kierunek adresowany jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pracą w branży spożywczo-przemysłowej. Dzięki innowacji absolwent będzie posiadał umiejętności profesjonalnego
pełnieniafunkcjimanagerskich.kierunektenzapoznaadeptówzprawidłowymsposobemodżywianiaoraz z najnowszymi trendami żywieniowymi. Młodzież stanie się coraz bardziej świadoma w wyborach żywieniowych i będzie propagowała spożywanie zdrowej żywności wśród konsumentów.