Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Nr 1

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych innowacja DIETETYKA – AKADEMIA ZDROWIA

Klasa 1t

• nauka w szkole trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe;
• uczeń zdobywa kwalifikacje do:
– planowania, organizowania i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych;
– sporządzania planów produkcji, kalkulacji;
– prowadzenia produkcji wszystkich asortymentów potraw i posiłków;
– rozliczania produkcji zakładów gastronomicznych;
– organizowania i nadzorowania pracy magazynu oraz obsługi konsumenta.
• absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: restauracjach, kawiarniach, snack-barach, hotelach, pensjonatach lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Celem kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją pedagogiczną – promotor zdrowia i urody jest przygotowanie młodzieży do wykonywania pracy zawodowej oraz zwiększenie ich potencjału zawodowego na rynku pracy. Większa świadomość żywieniowa konsumentów, moda na zdrowy styl życia, oraz poszerzenie przez hotele proponowanych usług dodatkowych takich jak SPA generuje zapotrzebowanie na osoby potrafiące zbilansować dietę, zaproponować ćwiczenia relaksujące i odchudzające, poprawiające lub utrzymujące sylwetkę- promotorów zdrowia i urody.