Konkursy/Olimpiady

Wybrane osiągnięcia zespołu nauczycieli przedmiotów

ekonomiczno – hotelarskich w ZSEG

6 marca br. na uroczystej gali ogólnopolskiego konkursu Szkół Zawodowych Najwyższej Jakości (edycja 2019) nasza szkoła uzyskała tytuł finalisty za zgłoszenie praktyki „KOMPETENCJE PRZYSZŁOSCI drogą do sukcesu i samorealizacji” jako systemowego rozwiązania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorem Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych. Partnera mi było Mazowieckie Kuratorium Oświaty i MSCDN w Warszawie. W tym roku szkolnym konkurs się nie odbył.

OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Rok 2019/2020Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku zajęło 36 miejsce w Polsce na 289 szkół wyróżnionych i 7 miejsce w województwie mazowieckim i 1 w powiecie otwockim.

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
Rok 2020/2021 – w trakcie – Do etapu wojewódzkiego przeszły 3 osoby (Justyna Grzegrzółka i Natalia Krążała z klasy 4c oraz Weronika Konarzewska z klasy 3c)
Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
Rok 2020/2021 – w trakcie – Prawo do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej – etap okręgowy Mariola Strykowska i Wioleta Sobecka 3r  
Rok 2019/2020 – Olimpiada się nie odbyła
Rok 2018/2019 – Finalistka – Patrycja Kurek
Rok 2017/2018 – Laureat – Karol Kałowski
Rok 2016/2017 – Finaliści – Klaudia Nalewajek i Kacper Wasążnik

Rok 2017/2018

Konkurs „Księgowi Przyszłości”, zespół uczniów:  Ola Ciborowska i Natalia Woźnica kl. 2c, Łukasz Mulawa 3w – 3 miejsce w etapie wojewódzkim – później konkurs zawieszono

Rok 2019/2020

Konkurs ogólnopolski pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w miejscu pracy” – etap szkolny; do etapu regionalnego przeszły Oliwia Ciszkowska oraz Izabela Strachota uczennice klasy 3c (w trakcie realizacji)

Konkurs II Forum Młodych organizowany przez Wyższą Szkołę Innowacyjną Collegium Mazovia w Siedlcach (w trakcie realizacji)Celem Konkursu jest:  popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, promowanie postaw przedsiębiorczych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy w małych zespołach, upowszechnienie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  upowszechnianie innowacyjnych inicjatyw społecznych, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województw mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

PROJEKTY POŁCZONE Z KONKURSEM OGÓLNOPOLSKIM

Zwolnieni z teorii w ZSEG

Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Zwolnieni z teorii (projekty nagrodzone w konkursie)Nauczyciele Kompetencji Przyszłości: M. Gruza, P. Poreda, A. Piwnik
Rok 2019/2020Natalia Pawlik, Katarzyna Baranowska, Julia Wąsowska – laureatki Brązowego Wilka za najlepszy projekt społeczny, finalistki ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Zwolnieni z teorii”- VI edycja
Rok 2018/2019Natalia Woźnica, Bartłomiej Kocyk, Magdalena Nowak, Paulina Dłużyńska, Agata Choim, Katarzyna Krydowska, Angelika Kucharska, Daniel Ocypa, Dawid Bartnicki- laureaci Brązowego Wilka za najlepszy projekt społeczny, finalistki ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Zwolnieni z teorii”- V edycja
Rok 2017/2018Aleksandra Ciborowska, Natalia Smolińska Karolina Hajdacka, Aleksandra Janiak, Natalia Baranowska, Aleksandra Zawada, Sara Żołnik – laureatki Brązowego Wilka za najlepszy projekt społeczny, finalistki ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Zwolnieni z teorii”- IV edycja

Jednakże każdy uczeń, który ukończył projekt społeczny w tym konkursie otrzymał tytuł finalistów konkursu ogólnopolskiego „Olimpiada Zwolnieni z teorii” oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie międzynarodowych szkoleń z zakresu zarządzania projektami

W trakcie realizacji

Ogólnopolski Konkurs „Zwolnieni z teorii”-realizacja projektów społecznych w ramach VII ogólnopolskiego konkursu : ( w trakcie, 1 projekt już jest w finale uczniowie z kl. 2a8 mają  konkursu ogólnopolskiego Olimpiady Zwolnieni z teorii).

PROJEKTY EDUKACYJNE

Zrealizowane

Projekt edukacyjny ZAFIOS, zrealizowano w listopadzie 2020r. we współpracy z

Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Jego zasadniczym celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Jednym z elementów projektu było opracowanie i wydanie planszowej gry edukacyjnej „Saldo”.

Tydzień z CIK – zrealizowano luty 2021

Uczniowie klas 3 i 4 – technik ekonomista – rozpoczynają cykl spotkań z CIK.

Certyfikat Księgowy C.I.K. rozpoczął być wydawany po deregulacji zawodu księgowego w 2014 roku i jest potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej, pozwalającej świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie.

Program edukacyjny to 2 prelekcje oraz 4 h warsztaty pracy z aktem prawnym (UoR) przygotowujące do zdania egzaminu potwierdzającego znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej, pozwalającej świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Certyfikat mogą otrzymać osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, którego zakres określony został przez Ministerstwo Finansów przed deregulacją.

W tegorocznej edycji egzamin zdały Justyna Grzegrzółka i Natalia Krążała z 4c i otrzymały certyfikat CIK i zostaną wpisane na listę certyfikowanych księgowych.

Pozostali uczniowie będą mogli spróbować podejść do egzaminu ponownie, każdy uczestnik projektu otrzymał dwa podejścia, bezpłatne. (link – https://www.cik.org.pl/certyfikat-ksiegowy-cik)

W trakcie realizacji

Projekt edukacyjny Akademia Przedsiębiorczości WE SGGW – Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Projekt eTwinning realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim  – propagowanie wiedzy na temat przedsiębiorczości i działalności nierejestrowej.

Stypendyści Marszałka Województwa Mazowieckiego – edycja 2020/2021

(w realizacji)

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zostali stypendystami Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Stypendia w wysokości ok. 5000 zł, są udzielane w celu umożliwienia rozwoju zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych.

Tegorocznymi stypendystami są: Artur Kuć (kl. 1c), Justyna Grzegrzółka, Natalia Krążała, Marta Dziewulska (dziewczyny z kl. 4c) oraz Aleksandra Mielcuch (kl. 4r). Stypendyści pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych (p. Marlena Gruza, p. Joanna Grzybowska, p. Alicja Piwnik oraz p. Przemysław Poreda) mają za zadanie przygotowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, który następnie będą musieli realizować projekt edukacyjny w dowolnej formie oraz rozwijać swoje zainteresowania zawodowe poprzez uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych tj.: szkolenia, kursy zawodowe, kursy przygotowawcze oraz kursy językowe.

Uczniowie w ramach otrzymanego stypendium będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności w zakresie kierunku rozwoju zawodowego. Dodatkowo za otrzymane środki finansowe będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Stypendyści zdobędą nowe kompetencje i wejdą na rynek pracy z umiejętnościami dostosowanymi do obecnie panujących warunków. W programie mamy co roku kilkoro stypendystów.