Technik hotelarstwa

Technikum Nr 1

Zawód: technik hotelarstwa – innowacja pedagogiczna – klasa patronacka DoubleTree by Hilton Warszawa – specjalność organizacja spotkań biznesowych i konferencji

Klasa 1r


• nauka w szkole trwa 4 lata ( po gimnazjum) lub 5 lat (po szkole podstawowej) i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe;
• uczniowie zdobywają umiejętności związane z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, organizacją zakładu hotelarskiego, prowadzeniem biura podróży.
• absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: zakładach hotelarskich, zajazdach gościńcach, schroniskach, organach administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi lub prowadzić własną działalność gospodarczą.


Innowacja pedagogiczna jest uzupełnieniem „Programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402 o strukturze przedmiotowej” o dwa przedmioty autorskie: komunikacja interpersonalna personelu pokładowego i język angielski w lotnictwie.
W ramach przedmiotów innowacyjnych uczniowie zdobędą wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu steward/stewardessa oraz zostaną przygotowani do udziału w rekrutacji do linii lotniczych polskich i zagranicznych.
Planowana jest również realizacja nauki i doskonalenia sprawności pływania w ramach dwóch godzin wychowania fizycznego.
Szkoła posiada umowę o współpracy ze Small Planet Airlines, w ramach której uczniowie odbywają bezpłatne wakacyjne staże zawodowe w siedzibie firmy, mają szansę zwiedzić siedzibę firmy, przejść próbny proces rekrutacji, a realizatorzy innowacji korzystają z materiałów szkoleniowych udostępnionych przez Small Planet Airlines.