Technik hotelarstwa

Technikum Nr 1

Prezentacja zawodu: https://view.genial.ly/6074790f2763db0d3f7a354f/presentation-desktop-presentation

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Profesjonalna i wykwalifikowana kadra nauczycieli języków obcych
zapewni Ci bezstresową naukę języka angielskiego w branży hotelarskiej!


Wybierając zawód technik hotelarstwa, w ramach przedmiotu zawodowego język angielski
w hotelarstwie
, poznasz słownictwo określające stanowiska pracy w branży hotelarskiej, strukturę organizacyjną hotelu, usługi i udogodnienia oferowane przez obiekty hotelarskie. Ponadto, rozwiniesz swoje umiejętności językowe w zakresie obsługi gościa w hotelu oraz w  restauracji.

Nauka języka zawodowego rozpoczyna się już w klasie pierwszej. Szczegółowy rozkład godzin:

Klasa I – 2 godziny, klasa II – 3 godziny, klasa III – 1 godzina, klasa IV – 1 godzina, klasa V – 2 godziny (I sem.)