Kucharz/Kelner

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

Klasa 1fk


Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy lub dalszego kształcenia w danym zawodzie. Uczeń może po ukończeniu szkoły kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.

Kucharz:

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania potraw i napojów pochodzących z różnych stron świata, a także estetycznego ich podawania. Będziesz potrafił dokonać oceny jakości żywności. Nauczysz się zasad przechowywania żywności, łączenia i kompozycji składników dania, planowania i organizowania żywienia.

Znajdziesz prace w: restauracjach, barach, firmach cateringowych, placówkach żywienia zbiorowego zamkniętego typu: pensjonaty,
sanatoria, przedszkola, a także w gastronomii hotelowej.

Kierunek adresowany jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pracą w gastronomii,
którychpasjąjestprzygotowywaniepotrawdlainnych.Zajęciaedukacyjneobejmująpodstawowe
przedmiotyogólnokształcąceorazprzedmiotyzkształceniazawodowego-teoretyczneipraktyczne.
Praktycznanaukazawoduodbywasięwszkolewnowoczesnychibardzodobrzewyposażonychpracowniach gastronomicznych oraz w renomowanych restauracjach i hotelach. absolwenci zostają
również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie cateringu.

Kelner:

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi konsumenta. Będziesz potrafił wykonywać czynności związane z wydawaniem i serwowaniem potraw i napojów. Nauczysz się zasad doboru zastawy stołowej do serwowanych dań, aranżacji sali konsumenckiej, a także rozliczania świadczonych usług kelnerskich.

Znajdziesz pracę w: restauracjach, barach pubach, domach weselnych, a także w gastronomii hotelowej.

Kierunekadresowanyjestdoosób,którechcązwiązaćswojąprzyszłośćzpracąwgastronomii. Daje
on duże możliwości rozwoju i awansu. W trakcie nauki uczeń będzie zdobywał wiedzę zawodową z zakresusporządzaniapotrawinapojówwczęścihandlowo-usługowejzakładugastronomicznego,wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości oraz rozliczania usług kelnerskich.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach obsługi konsumenta oraz w renomowanych restauracjach i hotelach