Patron

Stanisław Staszic (1755 – 1826)

 „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”.

Stanisław Staszic był:

  • filozofem,
  • wybitnym politykiem,
  • autorem nowoczesnej mysli edukacyjnej,
  • działaczem społecznym,
  • wybitnym uczonym, geologiem, geografem
  • oraz księdzem

 Ważniejsze daty z życia Stanisława Staszica:

6 listopad 1755 r. Urodził się Stanisław Wawrzyniec Staszic
1779 r.Ostatecznie zakończył poznański okres nauki uzyskaniem święceń kapłańskich.
1789 r.Wydał „Poprawy i poprawki do książki uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”.
1797 r.Stanisław Staszic odbywa podróż w Góry Świętokrzyskie, w okolice Końskich i Sieradza, gdzie zapoznawał się z budową pasma Łysogó r. Ponadto interesował się kopalnictwem i złożami rud żelaza w Końskich, Białaczowie, Drzewicy oraz w okolicach Sieradza.
1798 r.  Prowadzi badania okolic Krakowa, części Górnego Śląska, doliny Prądnika.
 1800 r.  Prace rozpoczyna Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 1802 r.   Prowadzi badania w Górach Świętokrzyskich.
  1808 r.Został prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
  1814 r. Został mianowany na urząd członka Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
 1814 r.  Powstało Towarzystwo Dobroczynności, którego Staszic był współzałożycielem.
 1815 r. Orzymał order św. Stanisława kl. I
 1816 r.  W Kielcach powstała Szkoła Akademiczno-Górnicza, której współorganizatorem był Stanisław Staszic.
 1816 r. Powstał uniwersytet w Warsawie, którego współorganizatorem był Staszic
 1817 r. Przy udziale Staszica powołano Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych.
 1817 r.  Objął przewodnictwo w Radzie Ogólnej Budownictwa, Miernictwa, Dróg i Spławów.
 1818 r. Utworzył plan rozbudowy przemysłu nad rzeką Kamienną.
 1819 r.  Wprowadził cenzurę
 1824 r.  Został ministrem Stanu
 1825 r. Na wniosek Staszica została założona Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego, która w 1827 r. osiągnęła status wyższej uczelni.
 20 styczeń 1826 r.Zmarł Stanisław Staszic.