Osiągnięcia uczniów

ZSEG w Otwocku to szkoła, która kształci i inspiruje. Nauczyciele stale dbają o rozwój naszych uczniów, pomagają rozwijać ich zainteresowania., rozumieć świat i drugiego człowieka. Stwarzają przestrzeń, aby młodzi ludzie mogli wyrażać siebie, by ich głos był ważny. Wskazują im różne ścieżki, którymi mogą dojść do celu. Wspierają każdego ucznia, także tego, który nie uzyska tytułu laureata. Uzyska, dla niektórych, tylko wyróżnienie, które jednak zwiększy wiarę ucznia w siebie, „doda mu skrzydeł”. Corocznie nasi nauczyciele pełnią rolę opiekunów uczniów biorących udział w olimpiadach przedmiotowych, różnych konkursach czy zawodach sportowych.

O osiągnięciach uczniów pracujących pod opieką nauczycieli przedmiotów ekonomiczno-hotelarskich dowiesz się więcej w linku poniżej:

https://www.facebook.com/ZSEG-w-Otwocku-Ekonomia-Finanse-Hotelarstwo-109774347865125