Praca w nowoczesnej turystyce

W ramach programu 90 uczniów naszej szkoły ze specjalności technik organizacji usług gastronomicznych, kelner, technik hotelarstwa i technik ekonomista wyjechało na 5-tygodniowy staż zawodowy do przedsiębiorstw we Włoszech i na Malcie. 
Celem projektu było nabycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnych agencjach turystycznych, hotelach i restauracjach Unii Europejskiej, w naszym wypadku na Malcie (30 osób) i we włoskiej miejscowości Spoleto (60 osób).
      Program stażu kładł nacisk na naukę nowinek z zakresu kuchni i kultury śródziemnomorskiej jak i obsługę gości w hotelach i pensjonatach ukierunkowanych na przyjmowanie rodzin – w stażach zawodów gastronomiczno – hotelarskich.
Program stażu grupy ekonomistów został ułożony tak, by mogli oni zdobyć nową wiedzę, poszerzając kwalifikacje o umiejętność pracy w hotelach i agencjach turystycznych posługujących się nowoczesnymi systemami rezerwacji i kalkulacji kosztów działalności oraz metodami intensywnej organizacji pracy w systemie ciągłego świadczenia usług turystycznych.
    Wyjazdy na staż odbywały się w 2010 roku, od kwietnia do listopada włącznie z przerwą na wakacje.
     Każdy z uczestników odbył 100-godzinny kurs języka obcego w tym zawodowego, przygotowanie pedagogiczne i kulturowe. Na staż wyjechały grupy 15 osobowe wraz z opiekunem.


    Każdy uczestnik po odbyciu stażu otrzymał Certyfikat od organizacji przyjmującej oraz unijny dokument Europass Mobility potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe na terenie Unii Europejskiej.


    Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu były sfinansowane ze środków projektu Leonardo da Vinci.