ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW

Wstęp


Z radością i satysfakcją otwieram Złotą Księgę Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Inicjatywa uhonorowania wybitnych uczniów przez wpis do Złotej Księgi została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 maja 2014 roku.

Do Złotej Księgi zostają wpisani absolwenci, którzy spełniają co najmniej dwa spośród wymienionych warunków
oraz otrzymali w ostatnim roku nauki wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania i usprawiedliwili wszystkie godziny nieobecne.

  1. stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
  2. absolwenci, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
  3. indywidualni lub zespołowi laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych lub wieloetapowych konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim,
  4. finaliści oraz indywidualni lub zespołowi zdobywcy I, II i III miejsca w zawodach, turniejach sportowych na szczeblu ogólnopolskim,
  5. absolwenci, którzy zdali na co najmniej 90% egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych,
  6. absolwenci, którzy otrzymali co najmniej 90% z egzaminu zawodowego.

Rok szkolny 2020-2021

Natalia Krążała

W latach 2017-2021 uczennica Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista. Absolwentka uzyskała wyniki z egzaminów zawodowych oraz z matury z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90%.Dwukrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Trzykrotna Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie.

Marta Dziewulska

W latach 2017-2021 uczennica Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista. Absolwentka uzyskała wyniki z egzaminów zawodowych powyżej 90%. Trzykrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Zwolnieni z Teorii” w roku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie.

Zuzanna Szuchnik

W latach 2017-2021 uczennica Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista. Absolwentka uzyskała wyniki z egzaminów zawodowychpowyżej 90%. Dwukrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Zwolnieni z Teorii” w roku 2018/2019 i 2020/2021. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie.

Justyna Grzegrzółka

W latach 2017-2021 uczennica Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista. Absolwentka uzyskała wyniki z egzaminów zawodowych powyżej 90%. Trzykrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Zwolnieni z Teorii” w roku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie.


Rok szkolny 2019-2020

Milena Rżysko 

W latach 2016-2020 uczennica Technikum Nr 1 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Absolwentka uzyskała wyniki z egzaminów zawodowych powyżej 90%. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie.

Aleksandra Ciborowska

W latach 2016 – 2020 uczęszczała do Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista.
Dwukrotna finalistka ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada zwolnienie z teorii” w roku szkolnym 2017/2018 i 2019/2020. Dwukrotna Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie. Absolwentka uzyskała wyniki z egzaminów zawodowych powyżej 90%.

Weronika Bakuła

W latach 2016 – 2020 uczęszczała do Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista.
Finalistka Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Euklides w roku szkolnym 2017/2018. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie.


Rok szkolny 2015-2016

 Damian Grzenda, Piotr Jesiotr, Ernest Kańtoch, Patryk Kurek, Cezary Mrówka, Łukasz Sokół 

W latach 2012-2016 uczęszczali do Technikum Nr 1 o kierunku technik ekonomista. Finaliści Ogólnopolskiego Zlotu Klas Mundurowych – Żagań 2015. Na szczeblu ogólnopolskim zdobyli pierwsze miejsce w zawodach sportowo-obronnych o tytuł najlepszej klasy wojskowej. Wyróżnieni przez Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Czterokrotni finaliści Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych.

Aleksandra Szczepańska

W latach 2012-2016 uczęszczała do Technikum Nr 1 o kierunku technik ekonomista. Finalistka Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Euklides w roku szkolnym 2014/2015. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016. Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.


Rok szkolny 2014-2015

Justyna Dorota Cygan 

W latach 2011-2015 uczęszczała do Technikum Nr 1 w zawodzie technik hotelarstwa. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015, finalistka Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (2014 r.), otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Magdalena Piętka 

W latach 2011-2015 uczęszczała do Technikum Nr 1 o kierunku technik organizacji usług gastronomicznych. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego MAKRO “Zgotuj sobie sukces” (2013 r.), III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym “Kuchnia polska na Mazowszu” (2014 r.), półfinalistka Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego “Młody kreator sztuki kulinarnej” (2015 r.). Otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.


Rok szkolny 2013-2014

Katarzyna Nejman

W latach 2010-2014 uczennica Technikum Nr 1 o kierunku technik organizacji usług gastronomicznych. Dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów (w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014), dwukrotna finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013). Otrzymała Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.