Jakość pracy w nowoczesnej turystyce

        Celem projektu było wsparcie stażystów – uczniów naszej szkoły – w podniesieniu kwalifikacji zawodowych tak,  by mogli wykorzystać je w polskich realiach oraz poznanie języka obcego, kultury, tradycji i metod organizacji pracy we Włoszech. 
     W projekcie wzięli udział uczniowie technikum: technik ekonomista, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa – razem 75 uczniów ZSEG w Otwocku. Wyjazdy na 3-tygodniowe staże rozpoczęły się w lipcu 2012, kolejne grupy będą wyjechały w sierpniu, wrześniu i październiku 2012.

    Każdy z uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie wziął udział w kursie języka włoskiego i języka angielskiego zawodowego, przygotowania kulturowego i pedagogicznego. W ramach realizacji projektu zapewniono pokrycie kosztów i organizację przejazdu na miejsce stażu, pobyt w hostelu Villa Redenta w Spoleto, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz organizację miejsca stażu wraz z opieką polskojęzycznego mentora i opieką nauczyciela ze szkoły.
    Po zakończeniu stażu każdy z uczestników otrzymał unijny certyfikat Europass Mobilność w języku polskim i angielskim potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe oraz certyfikat ukończenia kursu języka obcego zawodowego.
   Całość kosztów na realizację projektu pochodzi ze środków programu Leonardo da Vinci będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”.