Doradca zawodowy

Doradca zawodowy – Jaszczuk Lidia

Poniedziałek 14.00 – 17.00

Wtorek 15.00 – 17.00   

Pokój – 218

Telefon: (22) 779 26 44 wew. 23

Email:

Usługi doradcy zawodowego skierowane są do uczniów, rodziców i nauczycieli. Porady dotyczącą poznania siebie i swoich umiejętności, dalszej ścieżki edukacyjnej, wyboru zawodu,  zmiany zawodu. Wypełnianie testów kompetencyjnych. Pomoc w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych miedzy innymi – pisania CV, Listu Motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapoznanie się ze skutecznymi technikami poszukiwania pracy a także instytucjami, które  oferują wsparcie w poszukiwaniu pracy na lokalnym rynku pracy. Pomoc w szukaniu informacji o rynku pracy, zawodach, kursach i szkoleniach, zakładaniu własnej firmy. Porady mogą odbywać się w formie indywidualnej i grupowej.

Zapraszam do kontaktu.