Rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2023 r.
 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
 Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 26 kwietnia 2024 r. 
 Egzamin maturalny 4 – 28 maja 2024 r.
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
– część pisemna 
– część praktyczna model „w” i „dk” 
– część praktyczna model „d” 
www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy 
styczeń 2024, 
czerwiec 2024 
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.