Rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
 Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 28 kwietnia 2023 r. 
 Egzamin maturalny 4 – 28 maja 2023 r.
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
– część pisemna 
– część praktyczna model „w” i „dk” 
– część praktyczna model „d” 
www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy 
styczeń 2023, 
czerwiec 2023 
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.