Rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.
 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
 Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 29 kwietnia 2022 r. 
 Egzamin maturalny 4 – 20 maja 2022 r.
 Egzamin zawodowywww.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy 
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.