Historia

Nasza szkoła to blisko 50 lat historii i tradycji. To miejsce szczególne, w którym swoją edukację odbywało kilka pokoleń mieszkańców Otwocka i okolic. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi dziejami Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku.

Dyrektorzy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
im. St. Staszica w Otwocku