Matura

Daty egzaminów maturalnych – ustnych:

język angielski: 20.05.2024 r.

              21.05.2024 r.

              22.05.2024 r.

język polski:   14.05.2024  r.

             15.05.2024 r.

             16.05.2024 r.

Imienny harmonogram dostępny w sekretariacie szkoły (22)779-26-44 wew.10

Harmonogram egzaminu maturalnego:

Informator:

Załączniki:

5c-Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (w przypadku uzyskania certyfikatów z dwóch kwalifikacji zawodowych.

6-wniosek zdającego o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym

7c-oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminie poprawkowym