Absolwenci

Drodzy Absolwenci!


Dopiero po ukończeniu szkoły i skonfrontowaniu tego, czego ona nas nauczyła z tym, czego potrzeba w dorosłym życiu, można ocenić, w jakim stopniu szkoła wypełniła swoją rolę oraz czy jej absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.
Dlatego też w trosce o dobro następnych pokoleń opuszczających mury naszej szkoły zwracamy się do Was z gorącą prośbą o udział w badaniu i wypełnienie niniejszej ankiety.
Gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów jest ważnym źródłem danych, które będą wykorzystywane przez szkołę do planowania, realizowania i udoskonalania aktualnie prowadzonych procesów edukacyjnych. Zbierane dane, po pierwsze dają szansę na modyfikację oferty edukacyjnej, a po drugie pokazują aktualnym uczniom możliwe kierunki rozwoju.
Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych, jako wytyczne do dalszej pracy. Treść ankiety umożliwi nam również poznanie opinii o szkole, tym bardziej obiektywnej, jako że dojrzalszej, bo ocenianej z perspektywy lat i doświadczeń.
Wypełniona ankietę należy odesłać e-mailem: absolwenci@zseg.home.pl

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i życzymy naszym Absolwentom sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Biuro karier

Oferta pracy dla absolwentów technika hotelarstwa:

Wydarzenia minione

Szczegóły pod linkiem: https://www.praca.zwolnienizteorii.pl/

Oferty pracy dla absolwentów

https://www.praca.pl/otwock.html

Jak przygotować profesjonalne CV

Jak przygotować list motywacyjny

Jak dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej