Technik ekonomista

Technikum nr 1

Zawód: technik ekonomista – klasa z innowacją pedagogiczną:
klasa wojskowo – sportowa

Klasa 1a

Zdobędziesz wiedzę w zakresie prowadzenia biura, przygotowywania niezbędnej dokumentacji produkcji, obrotu i usług, badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się także, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego.

• nauka w szkole trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe;
• kształcenie ma na celu przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania różnych zadań w warunkach gospodarki rynkowej;
• absolwent może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
• absolwenci (klasa wojskowa) mogą znaleźć zatrudnienie w służbie wojskowej, służbie w policji, straży pożarnej, straży granicznej bądź w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.