Harmonogram spotkań z rodzicami

 TERMIN  RODZAJ SPOTKANIA  
29.08.2022 Spotkania  uczniów klas pierwszych z wychowawcami. 
05.09.2022 Spotkanie z dyrektorem szkoły, zebrania z wychowawcami klas I. 
12.09.2022 Zebrania z wychowawcami klas II – IV. 
30.11.2022 Dzień otwarty. Propozycje ocen w klasach IV. 
14.12.2022 Wywiadówki klas IV. 
25, 26.01.2023 Wywiadówka klas I-III. 
12.04.2023 Dzień otwarty, propozycje ocen rocznych w klasach IV. 
06.06.2023 (wtorek) Dzień otwarty, propozycje ocen rocznych w klasach I-III.