Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2023/2024

 TERMIN  RODZAJ SPOTKANIA  
31.08.2023 r. godzina 12.00Spotkania  uczniów klas pierwszych z wychowawcami. 
29.11.2023 r.Dzień otwarty. Propozycje ocen w klasach V.
13.12.2024 r.Wywiadówki klas V.
7-8.02.2024 r. Wywiadówka klas I-IV.
10.04.2024 r.Dzień otwarty, propozycje ocen rocznych w klasach V.
05.06.2024 r. Dzień otwarty, propozycje ocen rocznych w klasach I-IV.