Harmonogram spotkań

24.11.2021r. Dzień otwarty. Propozycje ocen w klasach IV

15.12.2021r. Wywiadówki klas IV

26.01.2022r. Wywiadówki klas I-III

27.01.2022r. Wywiadówki klas I-III

06.04.2022r. Dzień otwarty, propozycje ocen rocznych w klasach IV

01.06.2022r. Dzień otwarty, propozycje ocen rocznych w klasach I-III