Technik rachunkowości

Technikum Nr 1

Zawód: Technik rachunkowości – specjalność manager przedsiębiorstwa

Klasa 1c


Zdobędziesz wiedzę i umiejętność posługiwania się pojęciami i zależnościami z zakresu ekonomii oraz stosowania praw ekonomii i zasad funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali makro i mikro.
Poznasz tajniki zarządzania przedsiębiorstwem i będziesz uczestniczyć w warsztatach kształtujących kompetencje interpersonalne.

Znajdziesz pracę w: bankach, biurach rachunkowych, instytucjach publicznych oraz działach finansowo-
-kadrowych różnych przedsiębiorstw.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. wybierając ten zawód, w naszej szkole zdobędziesz umiejętności: prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń oraz prowadzania analizy finansowej.