Uwaga! Kandydaci do klasy technik ekonomista – oddział przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY TECHNIK EKONOMISTA – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO: od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00

  • Warunkiem przyjęcia do oddziału w pierwszym etapie rekrutacji jest pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.
  • Próba sprawności fizycznej odbędzie się w dniu: 2 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie szkoły.
  • Kandydaci obowiązani są przybyć do szkoły co najmniej 15 minut przed godziną 13.00 i mieć ze sobą:
  • legitymację szkolną,
  • zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przystąpienie do próby sprawności fizycznej,
  • orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia,
  • strój sportowy,
  • wodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *