Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni w ramach projektu  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *