Kurs – sternik motorowodny

W dniach 6-7 listopada 2021 roku, 12 uczniów klasy 4a wzięło udział w  bezpłatnym kursie Sternik motorowodny. Wiosną zostanie przeszkolona kolejna grupa 18 uczniów naszej szkoły.

Wszyscy uczniowie zdali egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie żeglarstwa i uzyskali Patent od Polskiego Związku Motorowodnego. Kolejne kursy odbędą się w semestrze drugim. 

Kurs był realizowany w ramach projektu  “Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” finansowanego ze środków unijnych  w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, zakup sprzętu i wyposażenia, szkolenia uczniów i nauczycieli oraz opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *