JERZY KUDLICKI W LATACH 1970 – 1991

Inicjatywy i działania podejmowane przez pana Jerzego Kudlickiego na stanowisku Dyrektora Szkoły:

 • budowa szkolnego budynku D
 • rozpoczęcie budowy budynku C
 • oddanie z pełnym wyposażeniem dwóch pracowni gastronomicznych
 • utworzenie Zespołu Szkół Ekonomicznych, w skład którego wchodziły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ekonomiczne Zaoczne, Średnie Studium Zaoczne Zawodowe
 • jubileusze szkoły – 10-lecie, 20-lecie i 25-lecie
 • nadanie Liceum Ekonomicznemu imienia Stanisława Staszica
 • wręczenie Liceum Ekonomicznemu Sztandaru Szkoły
 • założenie szkolnego klubu turystyki Wibram
 • Szczep Harcerski otrzymał imię Bohaterów Westerplatte oraz Sztandar
 • rozbudowa Szczepu Drużyn ZHP
 • szkoła członkiem Klubu Szkół Staszicowskich