BOLESŁAW KWIATEK W LATACH 1966 – 1970

Inicjatywy i działania podejmowane przez pana  Bolesława Kwiatka na stanowisku Dyrektora Szkoły:

  • dalsza poprawa bazy materialnej szkoły
  • wprowadzenie czteroletniego Liceum Ekonomicznego
  • zakup środków audiowizualnych
  • radiofonizacja szkoły
  • powołanie do życia koła fotograficznego