Zajęcia praktyczne

Uczniowie naszej szkoły poza kształceniem ogólnym realizują zajęcia praktyczne, zgodnie z wybranym zawodem. W Szkole Branżowej Nr 1 w Otwocku – zawód kucharz lub kelner. Zajęcia odbywają się w restauracjach lub hotelach, gdzie doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu doskonalą umiejętności zawodowe uczniów. Zakłady te wyposażone są w nowoczesne urządzenia, które bardzo dobrze nadają się do nauki zawodu, uczniowie poznają procesy technologiczne produkcji gastronomicznej i nabywają doświadczenie przydatne w pracy zawodowej. Podczas pracy w zakładzie mają oni możliwość wykorzystać teoretyczną wiedzę nabytą w szkole.