Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

27 października 2023 r.
22 grudnia 2023 r.
2 lutego 2024 r.
2 maja 2024 r.
7 maja 2024 r.
8 maja 2024 r.
9 maja 2024 r.
13 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.
20 czerwca 2024 r.