Uczymy się zawodu w Europie

Projekt staży zawodowych

„Uczymy się zawodu w Europie”
– Włochy – Hiszpania 2014

Celem projektu jest wsparcie uczniów w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tak by mogli wykorzystać je w polskich realiach, oraz umożliwienie im poznania języka obcego, kultury, tradycji i metod organizacji pracy we Włoszech oraz w Hiszpanii. Każdy z uczestników zakwalifikowany do udziału w projekcie weźmie udział w kursie języka włoskiego lub hiszpańskiego, w zależności od kraju odbywania stażu,(80 godzin) i języka angielskiego zawodowego (40 godzin), w przygotowaniu kulturowym i przygotowaniu pedagogicznym. W ramach realizacji projektu zapewniamy pokrycie kosztów i organizację przejazdu na miejsce stażu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz organizację miejsca stażu wraz z opieką polskojęzycznego Mentora i opieką nauczyciela ze szkoły.

 PODSUMOWANIE PROJEKTU

          W 2014 r. młodzież kształcąca się w zawodach: technik ekonomista (3c, 3a), technik hotelarstwa (3r, 3b), technik żywienia i usług gastronomicznych (3t) oraz kelner (3k) wyjechała na staż do Włoch i Hiszpanii. Były to 15 – osobowe grupy, które wraz z opiekunami szkolnymi przebywały za granicą w czterech terminach.
Włochy – Spoleto
2 września 2014 r. – 23 września 2014 r., uczniowie z klas 3a (technik ekonomista), 3r (technik hotelarstwa)
20 września 2014 r. – 11 października 2014 r., uczniowie z klas 3c (technik ekonomista), 3k (kelner)
Hiszpania – Cordoba
4 września 2014 r. – 25 września 2014 r., uczniowie z klas 3a (technik ekonomista), 3b (technik hotelarstwa)
Hiszpania – Granada
23 września 2014 r. – 14 października 2014 r., uczniowie z klas 3b (technik hotelarstwa), 3c (technik ekonomista), 3t (technik żywienia i usług gastronomicznych)
       Na staż łącznie wyjechało 60 uczniów, którzy otrzymali wcześniej wszechstronne przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe oraz wsparcie finansowe na własne wydatki. Pobyt każdej grupy trwał 3 tygodnie. Młodzież nie ponosiła żadnych kosztów związanych z przejazdem, pobytem, wyżywieniem oraz ubezpieczeniem.
Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych i poznanie branżowego języka obcego, zdobywanie nowych kwalifikacji, poznanie kultury, tradycji i nowych metod organizacji pracy kraju przyjmującego. Młodzież korzystała z doświadczeń najlepszych hotelarzy i restauratorów oraz pracowników renomowanych biur ubezpieczeniowych.
Uczniowie, którzy realizowali staże zawodowe we włoskim miasteczku Spoleto byli zakwaterowani w Villa Redenta, zabytkowym hostelu otoczonym drzewami laurowymi, położonym w sąsiedztwie malowniczych szczytów Apeninów. Młodzież która przebywała w Hiszpanii w Cordobie mieszkała w Akademii Cordoba – pięknej willi – kamienicy w starej części 300 tysięcznego miasta na południu Hiszpanii. Młodzież odbywająca praktyki w Hiszpanii w Grenadzie zakwaterowana była w Budynku

Akademii przy Calle de Panaderos. Miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych, słynie z pięknego położenia i licznych zabytków w regionie Andaluzji.
Każdy stażysta przepracował 15 dni a w pozostałe – podczas wycieczek turystyczno – krajoznawczych poszerzał wiedzę o kulturze danego kraju. Miejsca praktyk zostały dobrane zgodnie z predyspozycjami językowymi uczestników stażu. Młodzież odbywająca staż zawodowy we Włoszech zwiedzała miasta: Spoleto, Asyż, Rzym, Watykan oraz podziwiała największy sztuczny wodospad na świecie w Terni wraz z przylegającym do niego unikatowym kompleksem roślinnym. Młodzież przebywająca w Hiszpanii poznała miasta: Cordobę, Granadę, Sevillę, Malagę, podziwiała arenę byków oraz kąpała się w Morzu Śródziemnym.
Czas wolny od pracy młodzież spędzała różnie, w zależności od indywidualnych potrzeb. Wykorzystywany był on zazwyczaj na zakupy, zwiedzanie miasta, chodzenie po górach, czy opalanie się ponieważ sprzyjały temu wysokie temperatury dochodzące do 30 stopni Celsjusza.

Korzyści, jakie dał staż młodzieży:

  •  poznali metody organizacji i specyfikę pracy w miejscu odbywanego stażu,
  •  zdobyli umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy,
  •  doskonalili znajomość języka włoskiego, hiszpańskiego i angielskiego,
  •  poszerzyli umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno – komunikacyjnymi,
  • wypracowali postawy odpowiedzialności, punktualności oraz sumiennego wykonywania obowiązków,
  •  poznali kulturę i styl życia Włochów oraz Hiszpanów,
  •  pokonali barierę kulturową i językową,
  •  pokonali lęki dotyczące podróżowania po świeci i podejmowania pracy w innym kraju,
  •  zyskali bardzo dobrą opinię jako pracownicy – świadczą o tym referencje oraz propozycje dalszej współpracy
  •  otrzymali unijny dokument Europass Mobilność

17 lutego w naszej szkole odbyła się KONFERENCJA podsumowująca staż naszych uczniów we Włoszech i Hiszpanii. 

Szczegóły w aktualnościach.

W załączeniu umieszczono: ankietę rekrutacyjną, prezentację ze Spoleto, Granady  i Cordoby, gazetkę z podsumowania stażu, prezentację koordynatora projektu.