Ubezpieczenie

Zgłaszanie szkody:  telefonicznie  22 212 20 12  lub 22 575 25 25   Polisa numer EDU-A/P 114862

Lub                              www.interrisk.pl           ( kafelek: zgłoś szkodę )

Lub                             korespondencyjnie:           InterRisk T U S.A. Przegroda Pocztowa 3334, 40-610 Katowice