Turnusy teoretyczne

Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego jest placówką publiczną, którego główną działalnością jest dokształcanie uczniów – młodocianych pracowników – w formie 4 tygodniowych turnusów I, II i III stopnia w następujących zawodach:


1. Kucharz 512001
2. Kelner 513101
3. Cukiernik 751204
4. Sprzedawca 522301


KURSY – DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników to forma kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie. Jest prowadzony w zakresie danego zawodu w formie 4 tygodniowego kursu. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynosi co najmniej 20. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik. Do dyspozycji uczniów – młodocianych pracowników – jest biblioteka szkolna, bogato wyposażone pracownie kształcenia zawodowego.


Turnusy dokształcania teoretycznego dla I, II i III stopnia w roku szkolnym 2022/2023 zostaną uruchomione po zebraniu grupy (minimum 20 osób). Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szczególnych przypadkach (wymiar 55 h).

Uwaga: CKZ nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI

 Skierowanie ze szkoły, potwierdzenie płatności.


Szczegółowe informacje :

Centrum Kształcenia Zawodowego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
ul. Konopnickiej 3
05-400 Otwock
(22) 779 26 44, 779 37 86 wew. 10 lub 14
adres szkoły: www.zseg.edu.pl
e-mail: kierownikszkolenia@zseg.edu.pl