Technik technologii żywności

Technikum Nr 1

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Profesjonalna i wykwalifikowana kadra nauczycieli języków obcych
zapewni Ci bezstresową naukę języka angielskiego w branży cukierniczej!


Wybierając zawód technik technologii żywności, w ramach przedmiotu zawodowego język angielski
w produkcji cukierniczej
, poznasz słownictwo określające strukturę organizacyjną i wyposażenie zakładu cukierniczego, stanowiska pracy i zakres obowiązków pracowników cukierni, wyroby cukiernicze i surowce niezbędne do ich przygotowania. Ponadto, rozwiniesz swoje umiejętności językowe w zakresie porozumiewania się z klientem i współpracownikami w miejscu pracy.

Szczegółowy rozkład godzin:

Klasa II – 1 godzina w tygodniu                 klasa III – 1 godzina w tygodniu