Technik rachunkowości

Technikum Nr 1

Prezentacja zawodu: https://view.genial.ly/606f001fc23eff0d865f9c7f/presentation-technik-rachunkowosci

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Profesjonalna i wykwalifikowana kadra nauczycieli języków obcych
zapewni Ci bezstresową naukę języka angielskiego w branży ekonomicznej.


Wybierając zawód technik rachunkowości, w ramach przedmiotu zawodowego język angielski
w branży ekonomicznej
, poznasz słownictwo określające stanowiska pracy w ekonomii, wyposażenie biura, zarządzanie środkami finansowymi czy też usługi bankowe. Ponadto, rozwiniesz swoje umiejętności językowe w zakresie prowadzenia konwersacji biznesowych.

Szczegółowy rozkład godzin:

klasa II – 1 godzina              klasa III – 1 godzina