Technik ekonomista – oddział przygotowania wojskowego

Technikum nr 1

Prezentacja zawodu: https://view.genial.ly/60758655c5c6660d250e8f83/presentation-basic-dark-presentation

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Profesjonalna i wykwalifikowana kadra nauczycieli języków obcych
zapewni Ci bezstresową naukę języka angielskiego w branży ekonomicznej!


Wybierając zawód technik ekonomista, w ramach przedmiotu zawodowego język angielski
w branży ekonomicznej
, poznasz słownictwo określające stanowiska pracy w ekonomii, wyposażenie biura, zarządzanie środkami finansowymi czy też usługi bankowe. Ponadto, rozwiniesz swoje umiejętności językowe w zakresie prowadzenia konwersacji biznesowych.

Szczegółowy rozkład godzin:

klasa II – 1 godzina              klasa III – 1 godzina            klasa IV – 2 godziny