Stypendia

Stypendyści Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program stypendialny Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X–Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy  stypendialne, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektu pomoże nie tylko uczniom, ale również przyczyni się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Edycja 2020/2021

Tegorocznymi stypendyści to aż 4 uczniów : 

 • Artur Kuć z kl. 1c
 • Justyna Grzegrzółka z kl. 4c
 • Natalia Krążała z kl. 4c
 • Marta Dziewulska z kl. 4c

Edycja 2019/2020

Aż 3 uczniów otrzymało stypendia to:

 • Aleksandra Ciborowska z kl. 4 c (opiekun mgr A. Piwnik)
 • Natalia Krążała z kl. 3c (opiekun mgr M. Gruza)
 • Justyna Grzegrzółka z kl. 3 c (opiekun mgr P. Poreda)

Edycja 2018/2019

Aż 12 uczniów Technikum nr 1 w ZSEG w Otwocku otrzymało stypendia w ramach projektu „Mazowsze – Stypendia dla szkół zawodowych”.

 • Ewelina Kordas z kl. 4c ( opiekun A. Piwnik)
 • Aleksandra Ciborowska z kl. 3c (opiekun A. Piwnik)
 • Natalia Woźnica z kl. 3c (opiekun A. Piwnik)
 • Bartłomiej Kocyk z kl. 3c (opiekun A. Piwnik)
 • Weronika Bakuła z kl. 3c (opiekun Anna Witos-Cherubin)
 • Zuzanna Szuchnik z kl. 2c (opiekun M. Gruza)
 • Natalia Krążała z kl. 2c (opiekun M. Gruza)
 • Justyna Grzegrzółka z kl. 2c (opiekun P. Rek)
 • Sylwia Fijałkowska z kl. 4a (opiekun P. Poreda)
 • Łukasz Mulawa z kl. 4w (opiekun P. Poreda)
 • Karol Kałowski z kl. 4r (opiekunami byli J. Dura i J. Grzybowska)
 • Patrycja Kurek z kl. 4r (opiekunami byli J. Dura i J. Grzybowska)

Edycja 2017/2018

Opieka nad 3 uczniów z ZSEG – stypendystów w ramach projektu „Mazowsze – Stypendia dla szkół zawodowych”- uczniowie z kl.

 • Aleksandra Ciborowska 2C – opiekun M. Gruza
 • Łukasz Mulawa 3W – opiekun P. Poreda
 • Kacper Wasążnik 4R – opiekun J. Dura

Nauczyciele ZSEG w Otwocku corocznie pełnią rolę opiekunów stypendystów ww. projektu. Uczeń zdolny – duży potencjał. Opiekunami zostają nauczyciele z pasją o wysokich kompetencjach  w zakresie możliwości i umiejętności wspierania uczniów zdolnych. Konkurencja wśród kandydatów do programu stypendialnego z roku na rok rośnie, uczniowie muszą mieć coraz wyższe wyniki w nauce, by zostali zakwalifikowani i otrzymali środki pieniężne na sfinansowanie własnego rozwoju zawodowego.