Projekty unijne w realizacji

NOWY PROJEKT

W projekcie wezmą udział uczniowie klas czwartych Technikum Nr 1: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, którzy wyjadą na 3-tygodniowy staż w celu odbycia praktyki zawodowej.

Młodzież naszej szkoły wyjedzie w dwóch grupach 15-to osobowych do Włoch i Hiszpanii.

Celem projektu jest podwyższenie i poszerzenie o nowe obszary kwalifikacji zawodowych uczniów. Uczniowie zawodów ekonomicznych zapoznają się z problematyką prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej i efektywnym obliczaniem podatków zależnie od możliwości ustawowych i rodzaju działalności gospodarczej. Uczniowie zawodów gastronomicznych poszerzą kwalifikacje o umiejętność sporządzania potraw rzadko sporządzanych w Polsce.

Celem projektu jest także podwyższenie kwalifikacji uczniów w obszarze znajomości języków obcych.

Uczniowie przed wyjazdem wezmą udział w kursie języka angielskiego oraz otrzymają materiały promocyjne z nadrukiem znaków projektu.

Stażyści osiągną efekty ogólne i te charakterystyczne dla poszczególnych zawodów: poszerzą swoją wiedzę o znajomość warunków pracy zgodnych z zasadami BHP i zasady udzielania pierwszej pomocy, poszerzą słownictwo branżowe. Nabędą kompetencje: doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, kreatywność i konsekwencja w realizacji działań, otwartość na zmiany, umiejętność radzenia sobie ze stresem, współpraca w zespole, umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania.

Fundusze Europejskie

Wartość projektu: 331 349,07 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  273 429,25 zł.