Projekty UE

Nasza szkoła od 2008 roku realizuje różne projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Są one adresowane dla szkół, czyli uczniów i nauczycieli. Projekty dydaktyczne i wychowawcze mają wspierać także rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. Są to umiejętności matematyczno – przyrodnicze, informatyczne i w zakresie języków obcych. Udział w projektach uczniów pomaga im w budzeniu w nich innowacyjności, przedsiębiorczości czy umiejętności pracy zespołowej.
Szkoła w ramach projektów oferuje uczniom: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, lekcje rozwijające zdolności uczniów, czy warsztaty.

Jako szkoła zawodowa za udział w projekcie umożliwia sfinansowanie warsztatów z  doradztwa zawodowego, organizację płatnych staży czy praktyk dla uczniów przy współpracy z przyszłymi pracodawcami.  Fundusze unijne wspierają np. udział uczniów w kursach kwalifikacyjnych poza szkołą czy egzaminach zawodowych.

Projekty UE pozwalają na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni zawodowych: gastronomicznych czy ekonomicznych. Jest ono niezbędne, żeby uczniowie mogli praktykować i poprawiać swoje umiejętności. Umożliwiają zakup takich sprzętów i materiałów dydaktycznych, które zbliżą warsztat w szkole do naturalnych warunków pracy.

Uzdolnieni uczniowie szkół zawodowych mogą liczyć na stypendia finansowane ze środków unijnych. Nauczyciele, którzy uczą zawodów, mogą natomiast korzystać z różnych dofinansowanych form podnoszenia swoich kwalifikacji. Projekty adresowane do nauczycieli umożliwiają dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy materiałów do samokształcenia.