MARIA KWIATEK W LATACH 1963 – 1966

Inicjatywy i działania podejmowane przez panią Marię Kwiatek na stanowisku Dyrektora Szkoły:

  • zagospodarowanie dla celów edukacyjnych budynku przy ulicy Karczewskiej
  • przeprowadzka do trzech budynków przy ulicy M. Konopnickiej (dotychczasowa siedziba)
  • utworzenie Technikum Ekonomicznego, Zaocznej Państwowej Szkoły Ekonomicznej, Technikum Ekonomicznego Zaocznego, Policealnego Studium Ekonomicznego, Średniego Studium Zawodowego
  • prowadzenie punktów konsultacyjnych w wielu miastach województwa warszawskiego
  • szeroka działalność kół zainteresowań
  • funkcjonowanie organizacji: ZHP, ZMS, LOK, PCK
  • zorganizowanie biblioteki szkolnej