Dyrekcja

Apolonia Żołądek – dyrektor szkoły

Beata Ćwiek – wicedyrektor

Joanna Wojciechowska – wicedyrektor