Baza szkolna

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku – to największa placówka powiatu otwockiego ukierunkowana na kształcenie zawodowe. Położona jest w zalesionej części Otwocka. Na terenie o powierzchni 17 tys.m2. Bazę lokalową stanowi budynek z lat sześćdziesiątych, systematycznie remontowany i modernizowany. W 2006 roku rozbudowano szkołę tworząc jeden kompleks budynku obejmującego sale dydaktyczne i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem całego terenu szkoły. 

Baza szkoły to: 

 • 24 sale dydaktyczne 
 • 4 pracownie komputerowe 
 • 3 pracownie multimedialne 
 • 2 pracownie gastronomiczne 
 • 2 pracownie obsługi konsumenta 
 • hala sportowa wyposażona w szatnie i natryski
 • siłownia
 • sala do aerobiku 
 • boisko wielofunkcyjne, bieżnia i skocznia 
 • siłownia na powietrz
 • parking
 • gabinet pielęgniarki
 • biblioteka
 • szatnia wyposażona w indywidualne szafki 
 • 2 szatnie dla uczniów klas gastronomicznych
 • gabinety psychologa i pedagoga