Apolonia Żołądek od 1991 roku

Inicjatywy i działania podejmowane przez panią Apolonię Żołądek na stanowisku Dyrektora Szkoły:

 • dalsze pozyskiwanie środków finansowych
 • szkoła pionierem w pozyskiwaniu środków unijnych
 • organizowanie działalności gospodarczej szkoły
 • dokończenie rozpoczętej budowy gmachu szkolnego C, oddanie do użytku dodatkowych siedmiu klas lekcyjnych
 • zaadaptowanie dwóch salek lekcyjnych na zajęcia wychowania fizycznego
 • wybudowanie pełnowymiarowej sali gimnastycznej, z salą do aerobiku, siłownią i łącznika, który połączył dwa istniejące budynki, 11 sal lekcyjnych, bibliotekę i pokój nauczycielski
 • otwarcie stołówki szkolnej – funkcjonowała przez kilka lat
 • zorganizowanie pracowni obsługi konsumenta
 • gruntowna modernizacja pracowni gastronomicznych, pracowni komputerowych
 • ulepszanie i rozwijanie zaplecza komputerowego, technodydaktycznego i internetowego
 • zainstalowanie sieci internetowej NEOSTRADA
 • założenie monitoringu, a w bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 • otwarcie w pełni wyposażonej czterostanowiskowej strzelnicy sportowej
 • utworzenie Izby Pamięci poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej VII Obwodu Obroża
 • przekazanie szkole pod opiekę Sztandaru Batalionów Chłopskich Oddział w Karczewie oraz Sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa- Powiat Koło Nr 4 „Fromczyn” w Otwocku
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie patronowi szkoły – Stanisławowi Staszicowi i pokoleniom uczniów ZSEG, inauguracyjny hymn szkoły
 • podpisanie umowy z Filharmonią Narodową w Warszawie na comiesięczny koncert muzyczny w szkole
 • uhonorowanie wybitnych uczniów przez wpis do Złotej Księgi
 • zagospodarowanie terenu wokół szkoły
 • powołanie Technikum Gastronomicznego, Liceum Zawodowego (zawody – kelner bufetowy, gastronomia)
 • powołanie Studium Ekonomicznego
 • zorganizowanie kursów przygotowujących do zdawania egzaminów eksternistycznych przez dorosłych, przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych w zawodzie technik ekonomista
 • przeprowadzanie  egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną 
 • wprowadzenie nowych kierunków kształcenia – technik agrobiznesu, technik ochrony środowiska
 • przy szkole działał Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
 • zmiana struktury szkoły (2002 r.): Technikum Nr 1, Liceum Profilowane Nr I, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, wieczorowe Liceum Ekonomiczne
 • przekształcenie dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w trzyletnią ZSZ  (2012 r.), zlikwidowanie Liceum Profilowanego Nr I (2013 r.)
 • reforma edukacji (2017/2018) – przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę branżową I stopnia, wprowadzenie 5-letniego technikum
 • w 1995 roku wprowadzenie obowiązującej do dziś nazwy Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku
 • nadanie ZSEG imienia  Stanisława Staszica oraz Sztandaru  Szkoły
 • współpraca z instytucjami patronackimi
 • od 2007 roku realizowanie projektów unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci i Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Erasmus+
 • wymiana międzynarodowa  uczniów – nawiązanie współpracy ze szkołą w Leenestadt w Niemczech oraz ze Szkołą Gastronomiczną w Saint Amand-Montrond we Francji
 • staże zagraniczne w krajach Unii Europejskiej
 • realizacja Job shadowing – działania w ramach projektu Erasmus + -Mobilność kadry edukacji szkolnej
 • innowacje pedagogiczne: technik ekonomista /klasa wojskowo – sportowa z językiem angielskim dowodzenia/; technik ekonomista /klasa wojskowo – policyjna/; technik hotelarstwa /klasa personelu pokładowego/; technik żywienia i usług gastronomicznych /klasa promotor zdrowia i urody/; kelner /manager organizacji przyjęć/; technik żywienia i usług gastronomicznych /dietetyka-akademia zdrowia/; technik technologii żywności /klasa manager zdrowej żywności i żywienia/ oraz  technik rachunkowości /specjalność manager przedsiębiorstwa/;  technik hotelarstwa /klasa patronacka Doubletree by Hilton Warszawa-specjalność organizacji spotkań biznesowych i konferencji/
 • jubileusze szkoły –30-lecie, 40-lecie, 45-lecie, 50-lecie (2013 rok – Złoty Jubileusz)
 • wydanie publikacji książkowej pt.50 lat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 1963- 2013