105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Zgodnie z coroczną tradycją naszej szkoły włączamy się w państwowe święta patriotyczne i religijne, które nierozerwalnie łączą się z wychowaniem do najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Jedenasty listopada skłania do głębokiej refleksji nad historią naszej ojczyzny i uczynienia narodowego rachunku sumienia, jak wykorzystujemy otrzymany dar wolności, ponieważ wolność nie jest dana raz na zawsze i jak nauczył papież Jan Paweł II: „wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć”.

Pamiętajmy zatem, by w 105 rocznicę odzyskania niepodległości wywiesić flagę narodową oraz uczynić chwilę zadumy nad naszym narodowym dobrem, a zarazem skarbem, jakim jest niepodległość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *