Sukces naszej uczennicy! – Agnieszka Bąder laureatką XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

„Twoje pożywienie powinno być lekarstwem,

a Twoje lekarstwo powinno być pożywieniem”

Hipokrates

W piątek 17 marca 2023 roku w murach Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu odbył się finał centralnego etapu XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, do którego zakwalifikowało się 111 najlepszych uczniów liceów i techników z całej Polski, wyłonionych w eliminacjach okręgowych. Wśród nich Agnieszka Bąder, uczennica klasy IVd kształcąca się w zawodzie technik technologii żywności. Zadaniem finalistów było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z działu przetwórczego, analitycznego, ekonomicznego oraz technicznego podczas rozwiązywania testu, odpowiedzi ustnych, a także quizu w obecności komisji egzaminacyjnej.

Rzeczową  wiedzą wykazała się Agnieszka, która w klasyfikacji końcowej zdobyła tytuł Laureata wspomnianej XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

Sukces uczennicy został nagrodzony. Otrzymała cenne nagrody rzeczowe, a także indeks na wybraną uczelnię wyższą w Polsce, nie tylko na kierunki związane z żywieniem i żywnością, ale też biotechnologię, chemię, ekonomię czy finanse i rachunkowość. Uzyskała również zaświadczenie, na podstawie którego została zwolniona z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskując wynik 100%.

Olimpiada była trójstopniowa, objęła etapy: szkolny, okręgowy i centralny, w których uczniowie startowali indywidualnie. Na każdym szczeblu wymagany był zakres wiedzy i umiejętności, który określa podstawa programowa kształcenia w zawodach technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Udział w Olimpiadzie sprawdzał nabyte podczas pracy z nauczycielem oraz samokształcenia wynikającego z realizacji swoich zainteresowań i pasji ucznia. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności organizowana była w celu podniesienia poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenia i rozwijania zainteresowań uczniów problematyką produkcji żywności, jej jakości i bezpieczeństwa, magazynowania i spedycji, konfrontacji możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół w tych dziedzinach oraz nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności we współpracy z Zespołem Szkół Przetwórstwa Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu.

Na zakończenie tegorocznej edycji Olimpiady zostały uroczyście wręczone nagrody i dyplomy laureatom oraz podziękowania nauczycielom za wyróżniające przygotowanie uczniów do zmagań w ogólnopolskiej rywalizacji. 

Opiekunem merytorycznym,odpowiedzialnym za przygotowanie uczennicy do zawodów,był Pan mgr inż. Piotr Sabała – nauczyciel przedmiotów gastronomiczno-spożywczych oraz chemii.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów Agnieszce oraz jej opiekunowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *