Darowizna od Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Dzięki darowiźnie PGZ S.A. Zespól Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku doposażył prowadzone w Technikum Nr 1 klasy mundurowe. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się karabinki kbk, taktyczne hełmy kompozytowe, fantom do nauki resuscytacji, radiostacje, kombinezony ochrony biologicznej czy akumulatory.

Sprzęt wykorzystywany będzie w ramach szkolenia uczniów klas mundurowych z taktyki zielonej i czarnej, zasad posługiwania się bronią, w tym nauki zgrywania przyrządów celowniczych oraz szkolenia ogniowego. Działanie to wpłynie pozytywnie na kształtowanie wśród młodzieży postaw proobronnych, pozwoli uczniom nabyć umiejętności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, a w dalszej perspektywie może także przełożyć się na odbudowę rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *