Projekt „Nauczyciele przyszłości” zakończony

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku od  01 listopada 2019 r.  do 31 lipca 2022 r.   był realizowany projekt: „Nauczyciele przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Projekt obejmował 3 typy działań:

  1. Job Shadowing-poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację.
  2. Teaching assigment – prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej.
  3. Udział w kursach/szkoleniach.

W działaniu Job Shadowing wzięło udział 16 nauczycieli, którzy obserwowali zajęcia w szkołach średnich w Norwegii, Belgii, Hiszpanii i Portugalii.  Uczestnicy wyjazdów   do szkół w Narviku, Portugalette, Huércal-Overa, Brukseli oraz Portimão zapoznali się z tamtejszymi systemami kształcenia, obserwowali lekcje, wymieniali doświadczenia i dobre praktyki.   

Drugie działanie było realizowane przez dwóch nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia w szkołach w Hiszpanii i Portugalii.

Trzecie działanie było realizowane przez najliczniejszą grupę nauczycieli. 15 osób wzięło udział w szkoleniach na Malcie, Cyprze, Hiszpanii i we Włoszech. Były to zarówno kursy językowe jaki i metodyczne. Nauczyciele uczyli się języka angielskiego  i włoskiego, a także uczestniczyli  w kursach CLIL, kreatywnych metod nauczania oraz wykorzystania technologii w pracy z młodzieżą.  

W czasie wolnym uczestnicy projektu mieli możliwość poznania kultury i tradycji miejsc, które odwiedzali. 

Uczestnictwo w programie POWER przyniosło wiele korzyści. Projekt w dużym stopniu wpłynął na podwyższenie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i zwiększył  kompetencje w obszarze zarządzania projektami. Dało to nauczycielom  możliwość doskonalenia znajomości języków obcych, poznania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych form pracy, co zaowocowało podniesieniem poziomu kształcenia w naszej szkole. Była to również okazja do poszerzenia swoich horyzontów, poznania pięknych zakątków Europy oraz nawiązania współpracy międzynarodowej w ramach przyszłych projektów.

Dziękujemy Starostwu i Pani Dyrektor i wszystkim osobom, którzy przyczynili się do realizacji niniejszego projektu.

Zapraszamy do odwiedzenia funpage’a na Facebooku, gdzie można zapoznać się ze szczegółami naszych pobytów w państwach partnerskich.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063529780228

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *