Dzień otwarty w ZSEG 17-18.05.2022r.

Dzień otwarty dnia 14.05.2022r. – ZOSTAJE ODWOŁANY przez organ prowadzący ze względu na podwyższenie przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego.

Zapraszamy na dzień otwarty online 18.05.2022r. o godzinie 18.00. Link do logowania poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0PP5AtD9RkWGUZLabL-5Yu7DUOjRdtsgCQ8wpHO4en41%40thread.tacv2/1652871479127?context=%7b%22Tid%22%3a%2284a51842-11a1-4932-b527-fd49a8052852%22%2c%22Oid%22%3a%2270272f1d-5722-40a3-bd38-290b8971328b%22%7d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *