Ślubowanie klas pierwszych

„Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego L. Tołstoj

14 października 2021 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  im. St. Staszica w Otwocku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uczestniczyli w niej: dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście oraz w roli głównej – pierwszoklasiści. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego zebranych przywitała Dyrektor pani Apolonia Żołądek.

Ukoronowaniem uroczystości był moment ślubowania. Pierwszoklasiści ślubowali na Sztandar Szkoły rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, dbać o dobry wizerunek szkoły, godnie ją reprezentować, być otwartym i życzliwym w stosunku do kolegów i koleżanek pozostać w sercach i umysłach ślubujących. Następnie swoje przemówienia wygłosili: przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawicielka uczniów klas pierwszych. Na zakończenie uroczystości został odśpiewany Hymn Szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *